ໃບຢັ້ງຢືນ

Trademark

ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ

ISO14000(2020)

ISO14000 2020

ISO13485(2019)

ISO13485 (2019)

BV factory inspection report

ບົດລາຍງານການກວດກາໂຮງງານ BV

Examining Report

ບົດລາຍງານການກວດກາ

Certificate for exportation of medical products

ໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນທາງການແພດ

CE

CE

Business license

ໃບອະນຸຍາດທຸລະກິດ

Certificate of High-tech enterprise

ໃບຢັ້ງຢືນວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີສູງ